Atsisakius popierinių gimimo, mirties ir santuokos liudijimų, gyventojų laukia kelios naujovės

Teisingumo ministerija primena, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nuostatoms, popieriniai gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės keitimo liudijimai nebebus išduodami. „Norime informuoti visus gyventojus, kad po Naujųjų metų šių liudijimų ar jų kopijų nereikės pateikti norint gauti išmokas vaikui…

Pasidalinkite su draugais
EŽTT konstatavo, kad Lietuva nepažeidė pareiškėjo teisės į nekaltumo prezumpciją

2017 m. spalio 31 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir Teismas) paskelbė sprendimą byloje Bauras prieš Lietuvą (peticijos Nr. 56795/13), kuriuo nustatė, kad nebuvo pažeista nekaltumo prezumpciją garantuojanti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) 2 dalis. Pareiškėjas V. Bauras kreipėsi į Teismą, skųsdamasis, kad baudžiamojoje byloje, kurioje…

Pasidalinkite su draugais